top of page

Deis Dlí

GLAN is seeking Irish speaking volunteers for new placement scheme

Is eagraíocht idirnáisiúnta é an Global Legal Action Network (GLAN) a úsáideann an dlí i mbealaí nua chun iarracht a dhéanamh éagóracha suntasacha idirnaisiúnta a réiteach. Le deanaí d’oscail GLAN oifig nua in Ionad um Chearta Daonna na hÉireann ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Díríonn GLAN ar chásanna éagsúla maidir le cogaidh, ceartas chomhsaoil agus eacnamaíochta, imirce agus foréigan, agus freagrachtaí comhlachtaí idirnáisiúnta.

 

Tá GLAN ag lorg mac léinn atá ag déanamh staidéir ar an dlí faoi láthair agus a bhfuil cumas mhaith/líofacht sa Ghaeilge acu chun intéirneacht ghearr a dhéanamh leo. Beidh trí uair oibre i gceist leis an intéirneacht seo gach seachtain. Oibreoidh tú leis an bhfoireann GLAN ar feadh uaire agus beidh ort dhá uair an chloig a chaitheamh ag obair go neamhspléach ar obair GLAN. Beidh an intéirneacht seo ar siúl i rith mí an Mhárta agus mí Aibreáin agus ba í an Ghaeilge an teanga oibre.

 

Is é aidhm an tionscadail seo ná spás a chruthú lasmuigh den chóras oideachais ina mbeidh mic léinn in ann a scileanna sa dlí a chleachtadh agus a fhorbairt, agus a gcuid Gaeilge a úsáid chun obair a dhéanamh ar chásanna éagsúla trí Ghaeilge, cé go mbeidh an sólathar na gcásanna sin i mBéarla.

 

Is deis iontach í do mhic léinn taithí dlí a bhaint amach agus obair le dlíodóirí agus daltaí eile le Gaeilge.

Beidh seoladh an tionscnaimh seo ar siúl i mí Aibreáin leis an Rapóirtéir Speisialta maidir le Cearta Mionlaigh de chuid na Náisiún Aontaithe, Fernand de Varennes.

 

Má tá suim agat iarratas a dhéanamh ar an intéirneacht seo seol ríomhphost (i nGaeilge) chuig info@glanlaw.org le do CV (i mBéarla nó i nGaeilge) roimh 20ú Feabhra. Is gá go mbeadh spéis agat sa dlí agus go mbeifeá sásta feidhmiú trí Ghaeilge sa láthair oibre.

 

_______________________________________

GLAN is a human rights NGO which has recently opened a satellite office in Galway at the Irish Centre for Human Rights. We mobilise innovative legal research and expertise to develop cutting edge legal actions in the areas of war and occupation, environmental and economic justice, migration and border violence, and accountability within supply chains.

We are seeking expressions of interest from law students who are native/fluent Irish-speakers to join a ground-breaking voluntary placement scheme. Successful applicants will work on GLAN's international legal actions through the medium of Irish for approximately three hours per week during March and April this year. Our aim is to create a space outside of the education system where Irish is the spoken language, while written outputs will be in English. Some of the benefits that students will receive include gaining valuable legal experience, networking opportunities, developing professional connections with other Irish speaking lawyers and an invitation to the launch of this initiative by the UN Special Rapporteur on Minority Issues, Fernand de Varennes, this April.

Students should be willing and able to work through the medium of Irish and have a strong interest in law. By working together students will have the opportunity to improve their Irish legal vocabulary in a practical environment. To apply please consult the Irish language text above.

Register
bottom of page